0
 
gass.PNG
395.00

Kalibrering av oss er utført i henhold til godkjente metoder og utstyr

  • Kontroll og gjennomgang av instrumentets funksjoner.
  • Oppdatering av software i alkometret
  • Ved kalibrering justeres om mulig dato til neste kalibrering i displayet (365 dager).
  • Rengjøring av innerdelen.
  • Innsettingt av nye batterier.
Legg til

Kalibrering

Vi er der for deg når det kommer til service, vedlikehold og kalibrering!

Vi er utdannet for service og vedlikehold / kalibrering av alle målere vi selger. Mange konkurrenter har ikke et slikt utvalg av alkotest utstyr, men vi kan tilby tjenesten som helhet.

Alkometre bør avhengig av modellen kalibreres hver sjette til tolvte måned, noe som er avgjørende for å få nøyaktige og pålitelige resultater.
Kalibrering er kritisk for nøyaktige og pålitelige resultater!

Hvis du ikke kalibrerer alkometret som anbefalt av produsenten, vil testresultatene kunne være unøyaktige.
For noen modeller kan du alternativt kjøpe en ny sensor.

Hvorfor kalibrere? For å kunne stole på nøyaktigheten av verdiene du får på ditt alkometer må det kalibreres regelmessig.
For mye brukt og ofte brukt utstyr påvirker / reduserer tiden mellom behovet for kalibrering siden nullpunktet beveger seg. Det avgjørende er ikke, som ofte feilaktig antas, bruksfrekvens, men selve tiden. Uavhengig om måleren er brukt eller ikke, reduseres følsomheten av den integrerte sensoren over tid.
Dette gjelder alle målere som har brenselcelleteknologi, som igjen er de eneste som klarer standarden EN16280:2012.

Kalibrering av Dignita

Hvert alkometer du kjøper fra Dignita, kalibreres enklest av Dignita. Vi kalibrerer også enheter som er kjøpt fra våre forhandlere eller andre leverandører / merker.
Datoen for neste kalibrering, kan du lese kalibrerings etikett festet til ditt alkometer.
Noen alkometre har også innebygd timer i displayet. Hvis / timere mangler kalibrerings etiketten, så er kalibreringsdato (avhengig av modell) seks måneder, alternativt 12 måneder fra kjøpsdato.

Vårt serviceløfte
Etter at vi har mottatt ditt alkometer for kalibrering, får du det i retur fra oss innen en uke.

I avgiften for kalibrering inngår:
Kontroll av sensor
Kalibrering med merkespesifikt utstyr
Kalibrering av teknisk kvalifiserte og erfarne medarbeidere
Rengjøring av alkometret

I Norge kalibrerer vi kun Dignita sine produkter. Andre produkter på forespørsel.

Dignita AM7000

Dignita AM8000