Velg et alkometer du kan stole på

 

Tips

  • Det er svært viktig at munnen er 100% fri for alkohol før du blåser i alkometret. Selv om du bare har drukket en lettøl, vent i minst 15 minutter før du blåser.
  • En vanlig ting å gjøre på festen er å ta frem alkometret og teste rett etter at du har drukket noe sterkt. Resultatene er da vanligvis overdrevet, og det er ikke uvanlig å få resultat som 3 promille eller mer. Dessuten kan den opprinnelige kalibreringen settes ut av funksjon, slik at du må sende den inn for ny kalibrering.
  • Visse alkometre måler alkoholinnhold i promille, mens andre måler i mg/l. Det er ikke uvanlig at folk blander sammen de to, en enkel misforståelse som kan resultere i kjøring i påvirket tilstand. Det er derfor utrolig viktig at du vet hva som gjelder for ditt alkometer. Promille anvendes når man måler alkoholinnhold i blodet, mens mg/l blir anvendt ved måling av innholdet i utåndet luft. 0.2 promille tilsvarer 0.10 mg/l.
  • Har du spist moden frukt eller annet som kan inneholde alkohol, skyll munnen før du gjør en test.

Kjøring i påvirket tilstand uten å vite det

Hver dag kjører mange påvirket av alkohol i trafikken på grunn av dårlige alkometre. Alle som kjøper et alkometer kjøper det som et hjelpemiddel for å kunne være sikker på å være edru før man setter seg bak rattet. Du kan bli lurt siden mange alkometre ikke reagerer før de har høye promilletall.

Dette innebærer stor risiko for trafikksikkerheten

EU Standard

Det finnes to internasjonale standarder for alkometre.

  • For privat bruk EN 16280:2012
  • For profesjonelt bruk EN 15964:2011

Oppfyller alkometre en av disse kravene har de vært testet hardt over lengre tid i laboratorium. Det er et kvalitetsstempel

Måler utåndingen riktig

For å måle alkohol i utåndingen stiller det høye krav til et alkometer. En viktig faktor som mange produsenter ser ut til å glemme er at alkohol i utåndingen vil gjenspeile kroppens alkoholinnhold i blodet. Det gjøres kun når du kan ta testen med et dypt åndedrag. Det er lengst ned i lungene alkoholen i utåndingen tilsvarer blodets alkoholinnhold. En måler som feks. tar testen etter bare en halv liter av utåndet luft kan rapportere resultater som er opp til 70-80 prosent feil.

Stabile målerverdier

Et viktig moment er at måleren er stabil og måler samme nivå hver gang. Et måleinstrument som hopper opp og ned i målingene er en upålitelig produkt.

Regelmessig kalibrering

Siste viktige faktor er at alkometret skal kalibreres regelmessig, og at kalibreringen skjer av kvalifisert personell.

Ikke kjøp på impuls

Det anbefales at man sjekker litt rundt produktet før man kjøper et alkometer. Det finnes i hovedsak to forskjellige typer alkometre. De som er basert på brenselceller, og de som ikke er basert på brenselceller. Det er kun alkometre med brenselcelle teknologi som klart EU standarden.

Det er et stort sprik i pris, og flere store kjeder i Norge selger alkometre som ikke er godkjente i henhold til EU standarden. Pris på produkter som er underkjent i MHF sin test varierer fra kr. 159,- til kr. 2299,- (sek)

Et eksempel fra et testet alkometer som koster kr 699,-(sek) og som har brenselcelle, og som ble underkjent:

"Mätaren är enkel att använda. XXXXXXXXXXX har en undermålig funktion för att detektera hur stor utandningsvolym som använts i provet. Mätaren kan ta prov redan under 0,7 liter luft vilket innebär att man med automatik kan få upp till 40-80 procent fel i mätvärdet. De alkoholvärden som vi uppmätte i alkoholmätaren var någorlunda stabila men alla visade minst 30-40 procent för lågt. 

Det saknas helt indikering i mätaren samt information om när nästa kalibrering ska ske. Det innebär att när tillverkaren inte längre kan garantera mätarens funktion så går det fortfarande att använda mätaren utan att det kommer upp någon påminnelse om att mätvärdet kan vara felaktigt."

Alkometer og alkolås har fått større oppmerksomhet i Norge. Vi har ovenfor prøvd å hjelpe dere på vei med å vise hva som er viktig når man vurderer å kjøpe et alkometer. Som i så mange andre tilfeller er det viktig å være en informert forbruker.

Lykkes vi med at dere velger et alkometer som er EN 16280:2012 godkjent bidrar vi med å minske risikoen for at noen kjører påvirket i trafikken på grunn av et dårlig alkometer!

Lykke til!

Joakim Lund